ΑΙΟΛΙΚΑ - ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ - ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου, Γεωθερμία ονομάζεται τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια και ηλιοθερμικά είναι τα συστήματα που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια μετατρέποντας την αρχικά σε θερμική και μετέπειτα σε ηλεκτρική.
Στην Ελλάδα μέσω του νόμου 3851/2010 αλλά και της υπουργικής απόφασης "Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)" ορίζονται οι διαδικάσίες μέσω των οποίων μπόρούν να γίνουν επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ.

Η εταιρία μας και το επιστημονικό προσωπικό της δραστηριοποιείται στην αδειοδότηση και υπολοποίηση επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ. Για προσφορές ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.