ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Η εταιρία μας διαθέτει μια έμπειρη και μεγάλη ομάδα μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και αναλαμβάνει την ανακαίνιση ή την κατασκευή του χώρου σας. Ενσωματώνοντας όλες τις αρχές του βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού αλλά και χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μέγιστης ενεργειακής απόδοσης έχουμε ως αποτέλεσμα κτίρια υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και κατ΄ επέκταση μεγαλύτερη αξία.
Από 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε πώληση ή μίσθωση ακινήτου θα απαιτείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Η εταιρία μας αξιοποιώντας την εμπειρία της στις ενεργειακές μελέτες και πιστοποιήσεις κτιρίων αναλαμβάνει την έκδοση των Π.Ε.Α. όπου είναι απαραίτητο αλλά προβαίνει και στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την μέγιστη ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου-χώρου που ανακαινίζει ή κατασκευάζει με αντίκτυπο στην αξία μίσθωσης ή πώλησης του.

Για προσφορές ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.