ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


Με τη χρήση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, καταναλώνοντας πολύ λιγότερα καύσιμα για θέρμανση το χειμώνα και λιγότερο ρεύμα για κλιματισμό το καλοκαίρι. Συνεπώς, έχουμε απόσβεση του κόστους εφαρμογής από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του συστήματος, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Στην διπλανή εικόνα φαίνεται μια τυπική λύση εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας.

Ανάλογες τεχνικές χρησημοποιούνται για την θερμομόνωση δώματος και πυλωτής. Επίσης σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης, χρησιμοποιούνται τεχνικές εσωτερικής θερμομόνωσης. Παρακάτω παραθέτονται τα οφέλη της εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων αντίστοιχα.

 
ΟΦΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας
Καταργεί τις θερμογέφυρες, αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων και εξασφαλίζει θερμική άνεση εξισώνοντας εύκολα τη θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας των δομικών στοιχείων με αυτή του αέρα στο εσωτερικό τους μειώνοντας για αυτούς τους λόγους σημαντικά τις δαπάνες θέρμανσης τον χειμώνα και αυτές του δροσισμού το καλοκαίρι.

Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου

Δεν απαιτείται να χτιστεί διπλός (μπατικός) εξωτερικός τοίχος με αποτέλεσμα να κερδίζεται ωφέλιμη επιφάνεια κατοικίας.

Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων
Τέλεια προστασία από το νερό της βροχής και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία με παράλληλη προστασία από την μούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία μέσω της εξασφάλισης ομοιόμορφης εσωτερικής θερμοκρασίας. Προστατεύει το φέροντα οργανισμό από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών.

Αποφυγή ρηγματώσεων στον εξωτερικό σοβά
Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και της ελαστομέρειας των υλικών του συστήματος οι τελικές επιφάνειες δεν ρηγματώνουν και η μόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι βαφή κάθε 15-20 έτη.

Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερμομόνωσης υφισταμένων κτιρίων
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος δεν διακόπτεται η λειτουργία του κτιρίου ενώ διατηρείται η εξωτερική αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

Προσθέτει αξία στην περιουσία σας
Τα κτίρια έχουν αποκτήσει ενεργειακή ταυτότητα ανάλογα με την συνολική κατανάλωση ενέργειάς τους σε kwh/m2. Ο ιδιοκτήτης ενός οικοδομικού ακινήτου είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου προκειμένου να το μισθώσει ή να το πωλήσει. Συνεπώς αναβαθμίζει την αξία του ακινήτου.

Αρχιτεκτονική ελευθερία
Η μεγάλη ευκολία διαμόρφωσης των υλικών του συστήματος επιτρέπει την δημιουργία ιδιαίτερα ελκυστικών προσόψεων.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εξωτερική θερμομόνωση δομικών στοιχείων χρησιμοποιείται εσωτερική θερμομόνωση, Για την εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης δεν απαιτούνται άδεια μηχανικού, ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, στήσιμο σκαλωσιάς, καλές καιρικές συνθήκες εφαρμογής και άδεια κατάληψης πεζοδρομίου. Σαν μειονεκτήματα σε σχέση με την εξωτερική θερμομόνωση μπορούν να αναφερθούν το ότι δεν εκμεταλλεύεται την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων και ότι μειώνει την ωφέλιμη επιφάνεια του χώρου.

Υπάρχει μεγάλος αριθμός υλικών και λύσεων θερμομόνωσης γι΄ αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξουμε την κατάλληλη για τον χώρο σας.