ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣΗ εταιρία μας διαθέτοντας εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς αλλά και πιστοποιημένα μετρητικά όργανα αναλαμβάνει την μέτρηση και διόρθωση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε και κερδίστε εξοικονόμηση μέχρι και 40%.

Επίσης η εταιρίας μας αναλαμβάνει τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης και την έκδοση νέας Υ.Δ.Ε. σύμφωνα με το ΦΕΚ 844 Β 16/05/2011 και τον ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.