ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ

Τα κουφώματα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές απώλειες ενός κτιρίου. Ειδικά τα παλαιά κουφώματα λόγο της απουσίας θερμοδιακοπής των πλαισίων, μονής ή απλής υάλωσης, ελλιπούς στεγανοποίησης και γενικά  των μεγάλων συντελεστών θερμοπερατότητας αποτελούν ένα από τα κύρια προβλήματα απώλειας θερμότητας του κτιριακού τομέα. Τα κουφώματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες όσον αφορά το υλικό κατασκευής τους:

• Αλουμινίου
• Πλαστικά (PVC)
• Ξύλινα
 
Η υάλωσή τους μπορεί να είναι απλή, διπλή, τριπλή με διάκενο διαφόρων αποστάσεων, πληρώσεως διαφόρων αερίων και επικαλύψεων διαφόρων μεμβρανών. Συνεπώς η επιλογή του κατάλληλου κουφώματος αποτελεί ένα συνδυασμό διαφόρων συνιστωσών με διαφορετικό απόλεσμά και κόστος κάθε φορά, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο τοποθέτησης.

Επίσης η συνεχής χρησιμοποίηση μεγάλων επιφανειών υαλοπετασμάτων δημιουργεί την ανάγκες σκίασης κατά τους θερινούς μήνες για την μείωση φορτίων κλιματισμού και εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εταιρία μας διαθέτοντας μέγάλη εμπειρία στον κατσκευαστικό τομέα αλλά και συνεργασία με όλους τους γνωστούς οίκους κατασκευής κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης βρίσκεται στην διάθεσή σας για την πρόταση του κατάλληλου συστήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό μας την κατάλληλη λύση για την περίπτωσή σας.