ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ηλεκτρομηχανολογικός (Η/Μ) εξοπλισμός ενός κτιρίου αποτελεί το σύνολο μηχανημάτων, δικτύου και υλικών του κτιρίου. Αποτελεί έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς του κτιριακού τομέα και συνεπώς επιδέχεται σημαντική βελτιστοποίηση. Γενικά μπορεί να γίνει ο παρακάτω διαχωρισμός στις εγκαταστάσεις:

• Θέρμανσης
• Ψύξης - κλιματισμού
• Μηχανικός εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας
• Ισχυρών ρευμάτων
• Ασθενών ρευμάτων
• Συστημάτων ανύψωσης
• Ύδρευσης - Αποχέτευσης
• Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)
• Πυρόσβεσης

Η εταιρία μας διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό, πολυετή εμπειρία στον τομέα των Η/Μ και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων μπορεί να δώσει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στις Η/Μ εγκαταστάσεις σας ή να μελετήσει την βελτιστοποίηση των συστημάτων σας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Μην χάσετε την ειδική προσφορά σε συλλέκτες και ηλιακούς θερμοσίφωνες με σωλήνες κενού υπερύψηλης απόδοσης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνουμε αυτοψία στον χώρο σας και να σας προτείνουμε λύσεις βελτιστοποίησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλιακού συλλέκτη κενού →