ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα είναι ενεργοβόρες καταλαμβάνοντας το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Συνεπώς επιδέχονται πληθώρα ενεργειακών αναβαθμίσεων για την βελτιστοποίηση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού τους προφίλ. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και το κρατικό πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» με σκοπό να ενισχύσει την υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης σε μεγάλο αριθμό κτιριακών εγκαταστάσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του.
Επίσης από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε περίπτωση αγοράς, πώλησης και μίσθωσης ιδιοκτησιών άνω των 50 τ.μ. Συνεπώς κρίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων γιατί εκτός από εξοικονόμηση ενέργειας και κατ΄επέκταση χρημάτων αυξάνει την αντικειμενική αξία της ιδιοκτησίας βελτιώνοντας το αποτέλεσμα του ΠΕΑ.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» από την εκπόνηση φακέλου μέχρι την κατασκευή και την παράδοση του έργου χωρίς καμία ταλαιπωρία για τους πελάτες της. Επικοινωνήστε μαζί μας και ωφεληθείτε με επιδοτήσεις που φτάνουν μέχρι και το 70% του προϋπολογισμού του έργου.› ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

› ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ

› ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

› ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

› ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ