ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία ενERGON Τεχνική δραστηριοποιείται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, υδροηλεκτρική, βιομάζας) και στον ενεργειακό σχεδιασμό και αναβάθμιση κτιρίων. Προτείνει, μελετά και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Στην εταιρία απασχολούνται μηχανικοί και οικονομολόγοι, διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και το τμήμα των εγκαταστάσεων αποτελείται από έμπειρα και άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία. Η ομάδα της κατέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να διασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση των συστημάτων στα οποία επενδύουν οι πελάτες της.

› ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

› ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ