ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον
26.08.2012
Ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ...
Περισσότερα
Ανακοινώσεις για ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις
25.08.2012
Περισσότερα
Ανακοινώσεις για Συνδέσεις Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
20.08.2012

Περισσότερα
Θεσμικό πλαίσιο ΑΠΕ
01.08.2012

Περισσότερα
1 2